Odense opfører en hel bydel for demente

Projektet hedder ”Byen for livet” og er en af de første landsbyer i verden som er designet specielt til demente. Det er tanken at bydelen kan indeholde for eksempel en frisør, en restaurant, et supermarked og et teater. Alle ansatte i byen vil være uddannet til at tage sig af demensramte, men for at bevare forestillingen om at det er en almindelig by, kommer ingen til at have uniform på. Intentionen med byen er at alle demensramte skal have mulighed for at leve et almindeligt liv, uden at føle sig syge.

AF LINE BRANDT

Glemsomhed er noget vi alle kan komme ud for en gang imellem. Man kan komme til at glemme en aftale med en ven, sin bryllupsdag eller hvad man helt præcist skulle have fra køleskabet. Men for 90.000 danskere er det i større eller mindre grad en realitet dagligt at glemme helt basale ting, som for eksempel hvem sine børn og ægtefælle er, eller hvordan de finder hjem fra supermarkedet. De er ramt af demens. Det er en sygdom som langsomt forværres, indtil man ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv. Men at komme på plejehjem er ikke den optimale løsning for demente da de danske plejehjem ikke er indrettet efter dementes særlige behov.

Byen for livet

Aster Schepel og Mia Ebsen dannede derfor i 2013 Støtteforeningen Margurittens Venner for at forsøge at gøre tilværelsen bedre for demente. Aster Schepel er læge og formand for foreningen, og Mia Ebsen er uddannet sygeplejerske, har en mor der er ramt af demens, og sidder i initiativgruppen for projektet. De fik etableret et samarbejde med Odense Kommune og OK-Fonden, som sammen er i gang med at skabe Byen for Livet, der er en af verdens første bydele designet specielt til mennesker med demens.

Mia Ebsen fortæller i et interview med Pioner at ”Ideen kom for tre år siden efter jeg havde læst en artikel fra Information som hedder ’Landsbyen, hvor de demente har det sjovt.’ Overskriften fangede mig, for jeg havde ikke forbundet demens eller plejehjem med at have det sjovt.” Artiklen fortæller om demenslandsbyen De Hogeweyk i Holland hvor demente lever tæt på et almindeligt liv inden for trygge rammer. ”Aster og jeg blev hurtigt enige om at tage ned og besøge byen, for at finde ud af hvad det var for noget,” siger Mia Ebsen.

odensedemente1
.
Projektet er stadig på tegnebrættet og der afholdes løbende workshops hvor alle interesserede kan deltage i designet af byen. Foto: creAgency.dk
Projektet er stadig på tegnebrættet og der afholdes løbende workshops hvor alle interesserede kan deltage i designet af byen.
FOTO: CREAGENCY.DK

Hensigten er at byen skal føles som en helt almindelig landsby, og derfor kan alle benytte sig af byens muligheder, såsom frisøren, cafeen, restauranten, haverne og parkerne. Børn er især velkomne da forskning viser at demente bliver stimuleret af børns tilstedeværelse.

”Alle der lider af demens, har mulighed for at bo i byen, uanset sygdommens stadie, da der bliver givet pleje og omsorg efter behov. På den måde bliver ressourcerne brugt på dem som har mest brug for det. Det er tanken at alle beboere selv skal vaske deres tøj og lave mad. Det er med til at få de demente til at føle at de ikke er syge. Der vil dog være hjælp til dem der har brug for det,” fortæller Peter Martin Jakobsen.

For at indrette byen så den passer til de dementes behov, vil man fx lave klar farveforskel mellem rummene i boligerne. Dette vil gøre det nemmere for beboerne at navigere rundt da det er nemmere for demente at huske farver. Desuden vil man sætte tydelige pejlemærker op rundt omkring i byen i form af statuer og springvand samt lave tydelige forskelle mellem bygningerne, for at gøre det nemmere for beboerne at huske hvor de er. Der bliver sat fotos op af beboerne på deres dør, så de nemmere kan finde deres bolig. Desuden vil der blive anvendt sensorer til belysning, og elevatorerne vil blive modificeret. De kommer ikke til at have nogen knapper; i stedet vil de køre op og ned af sig selv, for at undgå at en beboer glemmer hvordan man bruger den og går i stå inde i elevatoren.

Foto: creAgency.dk
FOTO: CREAGENCY.DK

Derudover bliver det muligt at bo sammen med sin ægtefælle og sine kæledyr. Boligen kommer til at afspejle beboerens personlighed og ligne det hjem som beboeren har boet i indtil nu. Dette gøres ved hjælp af beboerens familiemedlemmer som i samarbejde med personalet er med til at indrette boligen.

”Det er vores mål at beboerne skal leve deres liv på præcis samme måde som før de blev ramt af demens. De skal kunne gøre hvad de har lyst til når de har lyst til det,” siger Peter Martin Jakobsen. På et almindeligt plejehjem har man ikke mulighed for at gå ud i byen hvis man fx får lyst til at få en kop kaffe på en cafe. Alt dette bliver muligt for de demensramte i landsbyen i Odense.

Der vil desuden være forskellige kvarterer i landsbyen hvor det er meningen at beboerne skal bo i områder med samme typer som sig selv. Beboerne kommer derfor til at kunne afspejle sig selv i deres naboer, og denne genkendelighed er med til at give dem den nødvendige tryghed.

Foto: creAgency.dk
FOTO: CREAGENCY.DK

Demenslandsbyen forventes at stå færdig i 2019 og kommer til at huse 200-300 beboere. Grunden til det lave antal beboere er at man ikke ønsker at skabe en ”demens-ghetto”. Dog håber man på at kunne udvide byen på sigt, hvis det stadig giver livskvalitet til beboerne og ikke ødelægger samspillet med resten af Odense by. I øjeblikket afholdes en masse workshops, for at planlægge hvordan byen skal opbygges, og hvem der skal arbejde i den. Den endelige placering i Odense er heller endnu ikke besluttet, og byggeriet er derfor ikke gået i gang endnu.

En bæredygtig by

Tanken er at landsbyen skal gøres så bæredygtig som muligt. Der vil derfor blive gjort brug af bæredygtige materialer til bygningerne, solceller på tagene og lydløse husstandsvindmøller. Desuden vil der blive opført haver, hvor der vil være mulighed for at beboerne både kan nyde duften af forskellige blomster og gro grøntsager. Forskning viser nemlig, at naturen har en beroligende effekt på mennesker som er ramt af demens.

Foto: creAgency.dk
FOTO: CREAGENCY.DK

”Fordelen ved at opføre en demenslandsby som er bæredygtig, er at det vil tiltrække endnu mere opmærksomhed omkring behandling af demens. Vi håber på at Byen for livet kan inspirere andre til at starte lignende projekter,” siger Peter Martin Jakobsen.

Landsbyen kommer ikke kun til at fungere som en by. Den vil samtidig fungere som et videns- og forskningscenter i demens, som skal indsamle ny viden og erfaringer inden for demens. ”Vi vil gøre det til ’open source’, så alle kan stikke snablen ned i og få gavn af al den viden vi får samlet ind, så det vi finder frem til, kan komme som mange som muligt til gode,” slutter Mia Ebsen.

DU KAN:

DU KAN:

FAKTA:

  • ”Byen for livet” er finansieret af OK-Fonden, Odense Kommune og Det Obelske Familiefond med omkring 3 millioner kroner indtil videre. Pengene er blevet brugt på studieture til Holland, workshops, transport, løn og indsamling af viden.
  • Det er stadig under udarbejdelse hvor meget det kommer til at koste at bo i landsbyen. Men intentionen er at alle demente skal have mulighed for at kunne bo i byen, uanset økonomiske forhold. Derfor bliver der givet tilskud fra det offentlige til beboerne. Det er endnu ikke besluttet hvilke personer der helt præcist skal bo i byen, og der er ikke blevet oprettet en venteliste endnu. Men man kan holde sig opdateret via deres Facebook-side.